Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Vanuit deze website mag niets worden gebruikt ter publicatie, print, doorzending of anderszins zonder voorafgaande toestemming van MC Straal Open. Via het gebruik van links op deze site, valt dit gebruik niet onder de verantwoording van MC Straal Open, doch onder de verantwoordelijkheid van die partijen.
 

PRIVACY & COOKIES

Het gebruik van in deze site opgenomen ‘cookies, dient uitsluitend ter registratie van uw eigen pagina-bezoek en kan worden ingezet uitsluitend ter verbetering van onze website en/of het gebruik hiervan.

Wij garanderen dat op geen enkele wijze uw eventuele persoonsgegevens op onjuiste wijze zal worden gebruikt door MC Straal Open.

MC Straal Open behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring.